Izdavanje Lokala

Izdavanje lokala
Izdajemo lokale:
na autobuskoj stanici u Zvorniku,
za špedicije na carinskom terminalu u Karakaju (odmah do graničnog prelaza Karakaj – Zvornik) i
lokale u Karakaju (u sjedištu preduzeća).