Tahograf Servis

Tahograf servis
Ovlašćena smo laboratorija za ugradnju, ispitivanje (baždarenje) i popravku svih tipova VDO tahografa: analognih i digitalnih tahografa.
U servisnoj knjižici za proizvode VDO za Evropu vodimo se pod međunarodnom oznakom BiH-115.Od 12.09.2011. godine imamo novo rješenju Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske broj 13.03/244-631/11 za:
1.kontrolu i ispitivanje analognih tahografa VDO KIENZLE tipa 1308 … 1318, FTCO 1319 i MTCO 1324,
2.kontrolu i ispitivanje digitalnih tahografa,
3.ugradnju digitalnih tahografa marke VDO i
4.ispitivanje ograničivača brzine.

analogni tahograf

tahograf 1318digitalni tahograftahograf 1324

 

 

Naša radionica u BIH ima oznaku BIH2005 na svim žigovima.

Voditelj radionice za tahografe je dipl. ing. maš. Boško Bodiroga, a tehničari su Željko Jovanović i Aleksandar Vidaković.

Kod nas možete kupiti originalne tahograf listiće VDO Kienzle i dijelove za popravku tahografa.

izgled listica kutija sa listicima

Kod nas možete dobiti i uslugu da za vas vodimo evidenciju radnih vremena vozača u skladu sa odredbama novog Zakona radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu i Pravilnika o prenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije pomoćuVDO TIS Web programa.

listici kienzle ocitavanje tahografa